Nieuwe richtlijn diagnostiek en behandeling gliomen

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Naar aanleiding van een belangrijke verandering in de behandeling van patiënten met glioblastoma multiforme heeft de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) besloten de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met een glioom’ te herzien. Omdat chemotherapie nu ook bij deze patiëntengroep een rol speelt – en in de toekomst mogelijk bij meerdere soorten hersentumoren een optie wordt – is het voor de betrokken neurologen van belang om bedacht te zijn op interacties met andere medicamenten en bijwerkingen, benadrukt dr. T.J. Postma, voorzitter van de revisiecommissie.

‘Adjuvante chemotherapie aansluitend op de operatie en radiotherapie voor het hooggradig glioom was tot 2005 geen gebruikelijke behandeling in Nederland. Inmiddels is gebleken dat voor het glioblastoom behandeling met temozolomide tijdens en aansluitend aan radiotherapie zinvol is.’ Deze passage uit de ri

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?