Uitslag enquête

  • 2 min.
  • Column

Deze zomer zal het NVN-bestuur een strategieplan schrijven met daarin het beleid en de speerpunten voor de komende jaren. Om meer zicht te krijgen op wat er leeft bij de leden en op de meningen over bepaalde onderwerpen, is er de afgelopen maanden een enquête gehouden via de website van de NVN. In deze bijdrage wil ik de uitkomsten melden over de ‘Beroepsbelangen’.

BBelangrijk is dat de leden die de enquête hebben ingevuld, vinden dat de NVN zich nadrukkelijker en meer proactief naar buiten moet presenteren bij alles wat maar even raakt aan de neurologie.
Een grote meerderheid (87 procent) is van mening dat ons vakgebied van meerdere kanten wordt aangevallen en dat er aandachtsgebieden bij de neurologie worden weggekaapt. De NVN moet haar vakgebied beschermen en waar mogelijk uitbreiden.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?