Hachelijke onderneming

  • 3 min.
  • Column

Recent heeft de BBC overleg gevoerd met diverse gremia, de Orde, College voor Zorgverzekeringen, DBC-onderhoud en NZa, ten aanzien van een palet van onderwerpen. In deze bijdrage een korte toelichting van de besproken items.

Nederlandse Zorg Autoriteit
De BBC heeft namens de NVN een bezwaarschrift ingediend tegen de tariefbeschikking per 1 april jl. van de ‘Overige Producten’ klinische neurofysiologie. Recent zijn vertegenwoordigers gehoord door NZa waarbij uitgebreid is toegelicht waarom de tarieven van deze verrichtingen niet voldoen. Een beslissing betreffende deze verrichtingen wordt binnen enkele weken verwacht.

Overleg Orde van Medisch Specialisten&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?