Neurologen in de rol van koning Salomon

  • 2 min.
  • Vereniging

Koning Salomon is bekend gebleven om zijn grote wijsheid die hij vooral tentoonspreidde bij wat wij tegenwoordig juridische conflicten noemen. Regelmatig worden neurologen door leden of door instanties zoals raden van bestuur van ziekenhuizen, rechtbanken en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) benaderd om een oordeel te geven over het vakmatig functioneren van een collega neuroloog. Soms komen die verzoeken binnen bij de NVN, maar het komt ook voor dat men een individuele neuroloog hiervoor vraagt buiten de NVN om.

Het bestuur wil de leden waarschuwen voor het plaatsnemen op de stoel van koning Salomon. Salomon had macht en een groot moreel gezag. Neurologen doen er beter aan zich aan de feiten te houden en bepaalde regels in acht te nemen. Men zal een dergelijk onderzoek altijd met de beste bedoelingen beginnen, maar dat biedt geen vrijwaring tegen eventuele civielrechtel

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?