Professionalisering van de Parkinson Vereniging

Meer Parkinsonverpleegkundigen en variatie in het spreekuur

  • 6 min.
  • Beroepsuitoefening

In de aanloop naar de Wereld Parkinson Dag op 11 april vraagt de Parkinson Vereniging aan de neurologen om een actieve rol bij het leggen van contact tussen patiënt en vereniging. ‘Het enige dat ze hoeven te doen is ons visitekaartje aanbieden’, vertellen directeur Stefanie van Vliet en vrijwilliger Joan van Haaften.

Van patiëntenverenigingen wordt steeds vaker verlangd dat zij actief participeren in het overleg tussen overheden, medische instellingen en zorgverzekeraars. Ook de Parkinson Vereniging maakte een ontwikkeling door. Zo werden het verenigingskantoor geprofessionaliseerd en een Ledenraad geformeerd. Aan Stefanie van Vliet (acht jaar lang D66-woordvoerster Volksgezondheid in de Tweede Kamer) sinds september 2007 de eer als directeur de vereniging prominenter op de kaart te zetten. Dat die ontwikkelingen zijn vruchten afwerpen, blijkt uit het feit dat het ledenaantal afg

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?