‘Gespecialiseerde zorg niet goed gehonoreerd in het DBC-systeem? Laat het ons weten.’

Herallocatie van de normtijden

  • 3 min.
  • Column

Ook deze keer belicht ik twee actuele onderwerpen. Allereerst de korting op de inkomens van medisch specialisten en vervolgens de vertaling van de normtijden van de DBC’s naar een normtijd voor een zorgproduct in het DOT-systeem.

Inkomenskorting: omhoog of omlaag?
De Orde van Medisch Specialisten voert samen met de NZa op dit moment gesprekken over een model om de korting (12,7 procent) op de inkomens van medisch specialisten gedifferentieerd per specialisme op te leggen. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de rechter van het College van Beroep in het kort geding van januari 2010. De getallen die u heeft aangeleverd over het aantal neurologen werkzaam in de afgelopen jaren, zijn hierbij van groot belang. Ik wil u danken voor het aanleveren van deze data in zo’n korte tijd.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?