‘Vragen of problemen? Doe een beroep op de VAAN.’

Opleiden nieuwe stijl: wat betekent dat praktisch voor aios?

  • 2 min.
  • Column

In januari starten wij met een nieuwe manier van opleiden, gebaseerd op zeven kerncompetenties en uitgewerkt in het nieuwe opleidingsplan NEURON. Er bereiken de VAAN geluiden dat veel aios nog niet weten wat er nu precies verandert en wat ze hier zelf aan moeten bijdragen. Wij doen onze uiterste best om iedereen zo veel mogelijk op de veranderingen te wijzen. Daarom in deze editie een korte uitleg.

Het doel van het nieuwe opleiden is om een aantal competenties, zowel medisch als niet-medisch, aan te leren en die op een gestructureerde manier te toetsen. Het is dus nadrukkelijk de bedoeling dat opleiders de aios toetsen en beoordelen op deze competenties. Waar voorheen vaak werd volstaan met een algemene indruk, moeten opleidende neurologen nu meer bewust stilstaan bij het functioneren van de aios: zij moeten positieve en negatieve punten formuleren en omzetten in verbeterdoelen. Dergelijke beoord

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?