Werkgroep Epilepsie

‘Onderzoekers met verschillende achtergronden bijeen brengen’

  • 5 min.
  • Vereniging

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie (NLE) fungeert sinds 1 juni vorig jaar als Werkgroep Epilepsie van de NVN. Voorzitter van de Liga is dr. G.J. de Haan, als neuroloog verbonden aan het Epilepsiecentrum Sein te Heemstede. ‘De Liga verenigt niet alleen alle in de epilepsiezorg werkzame professionals, ze is als onderdeel van de lnternational League against Epilepsy (ILE) ook meer internationaal georiënteerd.’

In 2004 werd de Nederlandse Epilepsie Werkgroep in het leven geroepen, voornamelijk als klankbord voor de NVN en met een belangrijke rol in het opstellen van richtlijnen. ‘Dat deze nu is opgegaan in de Liga was een logische stap,’ vindt Gerrit-Jan de Haan.‘ Twee werkgroepen epilepsie in ons land was gewoon te veel.’ Op 1 juni 2011 was de fusie officieel. Vanwege anciënniteit en internationale uitstraling werd besloten de bij het Nederlandse Epilepsiefonds (NEF) in Houten onde

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?