Visitatie

Nieuwe methodiek kwaliteitsvisitaties

  • 2 min.
  • Kwaliteit

Visitaties vormen het hart van het kwaliteitsbeleid van de NVN. In het decembernummer 2012 van De Neuroloog informeerden wij u al over de nieuwe methodiek voor kwaliteitsvisitaties die de NVN in 2013 zou gaan gebruiken. In dit themanummer over kwaliteit informeren wij u over voortgang van deze nieuwe methodiek.

Het verschil met de tot nu toe gehanteerde visitatiemethodiek is dat de nieuwe methodiek meer diepgaand de inhoud van het vak en de professionele ontwikkeling van de vakgroepen onder de loep neemt. Er wordt gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act. Om de kwaliteit van zorg te monitoren volstaat immers niet een momentopname. Het is belangrijk om te werken volgens een continue verbetercylcus.

Vier kwaliteitsdomeinen&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?