VOORTGANG REGISTRATIE

‘Het proces omtrent ICD-10 is niet goed doorlopen’

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening

De wetenschappelijke verenigingen kregen medio februari 2014 een uitnodiging van de NZa voor een klankbordgroepbijeenkomst over ICD-10. Dit was het eerste moment waarop wij vernamen van het voornemen van de minister van VWS om ICD-10-registratie in te voeren en te koppelen aan bekostiging. Naar verwachting moeten we per 1 juli 2015 ICD-10-codes aanleveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS).

Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst (KBG) op 18 maart 2014 werd een besluit van de minister uit april 2013 toegelicht. Dit betrof de opdracht aan de NZa om de invoering van registratie via ICD-10-codes te koppelen aan bekostiging. De invoering van deze ICD-10-registratie werd overigens al vóór 2012 door het ministerie gecoördineerd (maar is om onduidelijke redenen aan ons voorbij gegaan). In december 2013 heeft de NZa een plan van aanpak hiervoor gepresenteerd. Per 1 januari 2015 zou er

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?