VOORTGANG REGISTRATIE

‘Het proces omtrent ICD-10 is niet goed doorlopen’

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening

De wetenschappelijke verenigingen kregen medio februari 2014 een uitnodiging van de NZa voor een klankbordgroepbijeenkomst over ICD-10. Dit was het eerste moment waarop wij vernamen van het voornemen van de minister van VWS om ICD-10-registratie in te voeren en te koppelen aan bekostiging. Naar verwachting moeten we per 1 juli 2015 ICD-10-codes aanleveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS).
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?