NVKNF WORDT WERKGROEP VAN DE NVN

‘We hebben elkaars expertise hard nodig’

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) fungeert sinds begin dit jaar als een werkgroep van de NVN. Zij blijft een onafhankelijke vereniging, maar maakt voortaan ook deel uit van de organisatiestructuur van de NVN. Daarmee wordt de samenwerking tussen beide verenigingen verder verbeterd.

Er was een tijd dat de NVN en de NVKNF elkaar en elkaars belangen onvoldoende respecteerden. Prof. dr. ir. Michel van Putten, neuroloog en klinisch neurofysioloog in het Medisch Spectrum Twente, leerstoelhouder Klinische Neurofysiologie (KNF) aan de Universiteit Twente en voorzitter van de NVKNF, kan zich die tijd nog goed voor de geest halen. ‘Een aantal klinisch neurofysiologen meende zelfs dat we ons volledig moesten afscheiden van de neurologie. Zij vonden dat we een eigen medisch specialisme moesten worden, zoals in sommige andere Europese landen het geval is.’

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?