Nogmaals Philip Fermin (1730 - 1813); over een geheimzinnige tetraplegie

  • 3 min.
  • Geschiedenis
  • Media & Cultuur

In de vorige bijdrage over de Maastrichtse geneesheer Philip Fermin (en de beef-aal) kwam reeds zijn uitgebreide oeuvre met beschrijvingen van de Surinaamse natuur en geneeskunde in de tweede helft van de achttiende eeuw aan de orde. In zijn boek Traité des maladies les plus fréquentes à Surinam et des remèdes les propres à les guérir (1764)1, dat hij kort na zijn terugkeer naar Europa publiceerde, beschreef hij een voor neurologen interessante aandoening in het hoofdstuk (10) ‘Over de paralyse’. Al snel wordt in de inleiding duidelijk dat hij het niet over de verschillende oorzaken zal hebben, maar één in het bijzonder, namelijk ‘welke ontstaat als gevolg van Beillac’, vooral als de aandoening op verkeerde wijze wordt behandeld.

De patiënt

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?