COMMISSIE ZORGEVALUATIE NEUROLOGIE (ZEN)

‘Een nog beter onderbouwde en doelmatiger neurologische praktijk’

  • 7 min.
  • Wetenschap

Ondanks de stijgende zorgkosten verrichten neurologen medische handelingen waarvan de effectiviteit niet bekend is. De hiaten in onze medische kennis bieden de kans op grote doelmatigheidswinst. Dit was voor de Federatie Medisch Specialisten het uitgangspunt bij het project SEENEZ: Stimuleren Effectieve zorg, Elimineren Niet Effectieve Zorg. In dit project participeren zeven wetenschappelijke verenigingen, waaronder de NVN. Binnen de NVN heeft SEENEZ inmiddels geresulteerd in een studie naar de effectiviteit van de behandeling van het carpaaltunnelsyndroom en in de oprichting van de commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN).

Welk kennishiaat zou u onderzocht willen hebben? En wilt u zelf meedoen aan het onderzoek? Binnen de SEENEZ-benadering gaat het om dit soort vragen aan alle neurologen en aios neurologie. Het SEENEZ-project heeft als doel zorgevaluatie en doelmatigheidsonderzoek een impuls te geven en toegankelijker te maken voor neurologen. Hiervoor hebben neurologen in 2014 gezamenlijk hun kennishia

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?