VOOR EN TEGEN

Verplichte fietshelm voor kinderen?

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Opinie

Kinderen die een fietshelm dragen, hebben na een ongeluk een aanzienlijk kleinere kans op hersenletsel. Toch lopen de meningen uiteen over het verplichten van een fietshelm. Er kunnen namelijk ook nadelen zijn, zoals minder fietsen, risicovoller fietsen en riskanter rijgedrag van automobilisten. In dit artikel pleit een aantal artsen voor verplichting van de fietshelm bij kinderen, en de Fietsersbond tegen verplichting ervan.

VOOR:

Kinderen op de fiets: helm op!

Fietsen is, naast lopen, voor kinderen en schoolgaande jeugd de belangrijkste manier om zich te verplaatsen.1 Fietsongevallen komen echter veel voor.2-4 Jaarlijks worden 75.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende Hulp en 15.000 fietsers worden in het ziekenhuis opgenomen. Hierbij vormen kinderen een extra kwetsbare groep. Bij de in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers komen relatief veel hoofdletsels voor (34%) waarbij zelfs 61% van de jonge kinderen in

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?