Terugblik op ALV en NVN-Wetenschapsdagen

  • 3 min.
  • Vereniging

Op 8 november 2018 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVN plaats. Hierbij werd teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar vooral vooruitgekeken naar 2019. Daarnaast werden onder meer de jaarrekening van 2017 en de begroting over 2019 vastgesteld. Hieronder wordt een aantal besproken punten uitgelicht.

Vooruitblik op 2019

Dit jaar was de ALV iets anders van opzet dan voorgaande jaren. Er is voornamelijk vooruitgekeken naar 2019. Het bestuur heeft een jaarplan opgesteld, waarin vier belangrijke speerpunten naar voren komen: netwerkgeneeskunde, (ont)regel de zorg, zorgevaluatie en ouderengeneeskunde. Het jaarplan is vertaald naar concrete actiepunten.
In het tweede deel van de ALV is er uitgebreid aandacht besteed aan netwerkgeneeskunde, een van de speerpunten. De met dit speerpunt samenhangende actiepunten zijn naar voren gebracht en in een levendige discussie is hierover onder andere aan de hand van een aantal stellingen met elkaar van gedachten gewisseld.

Benoemingen

Voorzitter van het Consilium Neurologicum, John Wokke, heeft het voorzitterschap overgedragen aan Henk Berendse. In dit nummer van De Neuroloog wordt

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?