VISIE OP DE TOEKOMST VAN DE NEUROLOOG

Bolwerk versus netwerk en generalist versus specialist

  • 8 min.
  • Vereniging

Het zorglandschap verandert snel: dubbele vergrijzing, veranderende verwachtingen over gezondheid, technologische innovaties, nieuwe dure medicatie, beperkt meegroeiende zorgbudgetten en een maatschappelijke vraag naar transparantie van kwaliteit en doelmatigheid. De NVN wil in deze thema’s een proactieve rol spelen. Op 14 maart jl., voorafgaande aan de Biemond Cursussen, is daarom tijdens een NVN-ledenbijeenkomst gesproken over netwerkvorming, generalisten en superspecialisatie.

Zoals in alle medisch-specialistische vakgebieden is ook in de neurologie differentiatie onontkoombaar. Edo Hoogerwaard, neuroloog in ziekenhuis Rijnstate Arnhem en bestuurslid: ‘Het is een logische ontwikkeling, in de hand gewerkt door de voortschrijdende technologie en de wens van de patiënt om te worden behandeld door de beste arts in zijn vakgebied. Het leidt vanzelfsprekend tot concentratie van zorg; kijk maar naar wat er gebeurt bij de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson of MS. En je ziet het ook gebeuren bij intra-arteriële trombectomie binne

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?