VISIE OP DE TOEKOMST VAN DE NEUROLOOG

Bolwerk versus netwerk en generalist versus specialist

  • 8 min.
  • Vereniging

Het zorglandschap verandert snel: dubbele vergrijzing, veranderende verwachtingen over gezondheid, technologische innovaties, nieuwe dure medicatie, beperkt meegroeiende zorgbudgetten en een maatschappelijke vraag naar transparantie van kwaliteit en doelmatigheid. De NVN wil in deze thema’s een proactieve rol spelen. Op 14 maart jl., voorafgaande aan de Biemond Cursussen, is daarom tijdens een NVN-ledenbijeenkomst gesproken over netwerkvorming, generalisten en superspecialisatie.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?