VAN BURN-OUT NAAR GENEESPLEZIER

Laten we zuinig zijn op elkaar

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

In deze hectische tijden is het goed om eens stil te staan bij ons eigen functioneren. Te vaak hoort men tegenwoordig dat collega’s uitvallen omdat ze het werk niet meer aankunnen. Dat zijn niet alleen collega’s die hun pensioen naderen, maar in alle leeftijdsgroepen komt dit voor, ook bij aios of jonge klaren.

In een recent onderzoek levert de waardering voor de neuroloog door collega-specialisten het rapportcijfer 6,3 op.1 Deze krappe voldoende is wat lager dan de scores van de internist (6,8) en cardioloog (7,2) en valt in het niet bij de 8,9 van de neurochirurg. Als het aan de neurologen zelf wordt gevraagd, houdt het ook niet over. Qua eigen tevredenheid met hun beroepskeuze zitten de neurologen in de onderste regionen. In een tijd vol positieve ontwikkelingen zoals IAT’s, DBS en betere MS-medicatie zou je verwachten dat neurologen een stuk tevredener zijn. In de praktijk pakt dat blijkbaar toch anders uit door onder meer administratieve lasten en ervaren werkdruk.
Welke zaken zorgen ervoor dat je als neuroloog na afloop van een gewone werkdag al dan niet tevreden naar huis gaat? Een kleine inventarisatie levert onderstaand overzicht op.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?