Kent u de richtlijnen?

  • Kent u de richtlijnen?
  • Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. Epilepsie: in de nieuwe classificatie (2017) komt een ‘focale aanval met verminderde gewaarwording’ overeen met de oude classificatie van een ‘complex partiële aanval’.
  2. Neuropathie: bij patiënten bekend met diabetes mellitus, langdurig alcoholmisbruik of met ernstige nierinsufficiëntie dan wel na het gebruik van bepaalde cytostatica, die zich presenteren met een langzaam progressieve symmetrische distale sensomotorische neuropathie zonder alarmsymptomen, is verder onderzoek niet noodzakelijk.
  3. Neuropathie: bij een EMG met de vraag polyneuropathie dient het naaldonderzoek ten minste te worden verricht in de m. tibialis anterior en m. interosseus dorsalis I (hand) aan één zijde.

De correcte antwoorden vindt u &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?