Kent u de richtlijnen?

  • Kent u de richtlijnen?
  • Richtlijn

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. Behandeling van migraineuze hoofdpijn middels een triptaan dientgestart te worden tijdens het optreden van het aura.
  2. Candesartan kan als profylacticum gebruikt worden bij episodischemigraine.
  3. Patiënten met een licht traumatisch hoofd/hersenletsel, bekend metstollingsstoornissen of anticoagulantia gebruik, zonder afwijkingen opde CT-cerebrum gemaakt in de acute fase, dienen te worden opgenomen voor neurocontroles gedurende 12-24 uur.

De correcte antwoorden vindt u &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?