RICHTLIJN POST-ANOXISCH COMA

Vroege EEG goede voorspeller voor uitkomsten bij post-anoxisch coma

  • 3 min.
  • Beleid
  • katern klinische neurofysiologie

Het EEG werd jarenlang pas vanaf dag drie na reanimatie ingezet bij patiënten met post-anoxisch coma. Dat is veel te laat, stelt prof. dr. ir. Michel van Putten, neuroloog/klinisch neurofysioloog in het Medisch Spectrum Twente (MST) en hoogleraar Klinische neurofysiologie aan de Universiteit Twente. In de nieuwe conceptrichtlijn Post-anoxisch coma verandert dat.

Dogmatisch, zo noemt Michel van Putten de overtuiging dat een EEG vroeg na IC-opname bij patiënten met post-anoxisch coma niet betrouwbaar zou zijn om de prognose te bepalen. ‘Patiënten met een post-anoxisch coma, oftewel patiënten met een hartstilstand die na reanimatie niet wakker geworden zijn, worden de eerste 24 uur na IC-opname gekoeld en krijgen slaapmedicatie. Dat zou de EEG-metingen te veel beïnvloeden voor een betrouwbar

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?