KENNISAGENDA NEUROLOGIE

Zorgevaluatie: On the move!

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

Zorgevaluatie is in beweging! In 2017 is de kennisagenda neurologie gelanceerd en zijn de belangrijkste kennishiaten geprioriteerd. Een update van de lopende zorgevaluatiestudies.

Maak gratis account
en krijg toegang tot alle artikelen

Al een account?