KENNISAGENDA NEUROLOGIE

Zorgevaluatie: On the move!

  • 3 min.
  • Beroepsuitoefening

Zorgevaluatie is in beweging! In 2017 is de kennisagenda neurologie gelanceerd en zijn de belangrijkste kennishiaten geprioriteerd. Een update van de lopende zorgevaluatiestudies.

Omslag (kleur) Kennisagenda neurologie

Inzet van Parkinsonverpleegkundigen – NICE PD-studie

Deze gerandomiseerde studie onderzoekt de effectiviteit en doelmatigheid van het inzetten van de Parkinsonverpleegkundigen voor Parkinsonpatiënten en hun naasten. Dit leidt naar verwachting tot een hogere levenskwaliteit tegen gelijkblijvende kosten. Hoewel we op de lange termijn ook een kostenbesparing verwachten, kunnen we dat nu vanwege de looptijd van deze studie (18 maanden) waarschijnlijk nog niet aantonen. Deze zomer hopen we de inclusie van 240 patiënten in acht regionale ziekenhuizen af te ronden, waarna we alle deelnemers nog 18 maanden volgen.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?