Kent u de richtlijnen?

  • Kent u de richtlijnen?
  • Richtlijn

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. Voor astrocytaire tumoren geldt dat een mutatie in het IDH-gen een gunstig prognostisch teken is.
  2. Er worden nu twee soorten diffuse astrocytomen gedefinieerd: astrocytomen met IDH-mut en astrocytomen IDH-wit (wildtype). Stelling: De astrocytomen met IDH-wt gedragen zich meestal als hooggradige gliomen of glioblastomen.
  3. Bij tumoren met een do-deletie 1p-19q wordt behandeling met 6 kuren PVC (procarbazine, vincristine, lomustine) aangeraden.

De correcte antwoorden vindt u &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?