KENNISAGENDA NEUROLOGIE

Zorgevaluatie: een landelijke beweging

  • 1 min.
  • Spotlight
  • Vereniging

We zijn als neurologen druk bezig onze kennisagenda geïmplementeerd te krijgen en alle kennishiaten op te lossen, maar daarin staan we niet alleen! Inmiddels hebben maar liefst 22 wetenschappelijke verenigingen een kennisagenda, zijn er acht in ontwikkeling en lopen er landelijk al meer dan 60 zorgevaluatiestudies. Met een simpel rekensommetje wordt duidelijk dat er nog heel wat subsidiegeld nodig is om de ruim 200 kennishiaten van de kennisagenda’s op te lossen. Met alleen de jaarlijkse ‘Open ronde DoelmatigheidsOnderzoek’ van ZonMw gaan we er niet komen, zoveel is duidelijk.

Dit was mede de aanleiding om Zorgevaluatie in het hoofdlijnenakkoord op te nemen. Inmiddels is op 21 juni 2019 de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins voor Medische zorg. Hierin staat de ambitie voor de komende 5 jaar beschreven en de eerste acties die partijen gezamenlijk met elkaar zullen gaan uitvoeren. Enkele voorbeelden hierbij zijn:

  1. Zorgen dat er vanaf 2020 elk jaar een groeiend aantal zorgevaluatiestudies van start gaat, met steeds kortere voorbereidingstijd.
  2. De implementatie van uitkomsten uit reeds afgerond evaluatieonderzoek aanjagen en monitoren. 
  3. &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?