Bij veroudering lopen veranderingen niet lineair

  • 2 min.
  • Promotie
  • Spotlight

Lisa Schmiedek promoveerde op het proefschrift Episodic memory in ageing and AD: a possible target for electrical stimulation? op 5 december 2019 aan de Universiteit Maastricht.

Wat waren de doelen van uw onderzoek?

Cover (kleur) proefschrift Lisa Schmiedek

‘Ten eerste het vergroten van onze kennis over hoe het episodisch geheugen verandert naarmate we ouder worden en of dit samengaat met meetbare veranderingen in de hippocampus. Hierbij lag de focus op het verschil tussen gezonde mensen en mensen met de ziekte van Alzheimer. Ten tweede wilden we onderzoeken of het mogelijk is met niet-farmacologische interventies het episodisch geheugen en het cognitieve functioneren te verbeteren.’

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?