Nederlandse hersenonderzoekers in Beijing en de Rockefeller Foundation: Ariëns Kappers

  • 3 min.
  • Geschiedenis
  • Media & Cultuur

In 1913 werd in New York de Rockefeller Foundation (RF) opgericht ‘to promote the well-being of humanity throughout the world’. De RF maakte een mondiale inventarisatie van medische voorzieningen. De interesse in de psychiatrie, ‘embracing neurology and psychology’, nam in de jaren
’30 toe. Het fonds heeft aardig wat invloed gehad op de Nederlandse neuropsychiatrie.
Zo was de farmacoloog/fysioloog Rudolf Magnus, die onderzoek deed naar houdingsreflexen
(