Resultaten lezersonderzoek De Neuroloog

  • Vereniging

Uit het lezersonderzoek blijkt dat de lezers in het algemeen positief zijn over het tijdschrift. De enquête leverde een aantal suggesties op die de redactie gaat bespreken.

Het lezersonderzoek werd ingevuld door 148 neurologen (in opleiding). Als rapportcijfer gaven zij gemiddeld een 7,2. De belangrijkste onderwerpen in De Neuroloog vindt men richtlijnontwikkeling, nieuws en ontwikkelingen van de NVN en het takenpakket van de neuroloog.
De lezers waarderen vooral de leesbaarheid, de onderwerpkeuze en de lengte van de artikelen. Een iets lagere waardering is er voor de ‘relevantie om bij te blijven in mijn vakgebied’ en de ‘relevantie voor mijn dagelijkse praktijk’.
Op de vraag welke onderwerpen men miste, werd vooral genoemd: meer aandacht voor richtlijnen, wetenschap en de dagelijkse praktijk.
Ook werd een paar keer gesuggereerd dat het goed zou zijn als het blad online gelezen kan worden. Alle leden kunnen dit al op www.deneuroloog.nl en via de NVN-site, maar dit is blijkbaar nog niet bij iedereen voldoende bekend.