Kent u de richtlijnen?

  • Kent u de richtlijnen?
  • Richtlijn

Geef aan of de volgende stellingen waar of niet waar zijn.

  1. De Erasmus GBS Respiratory Insufficiency Score (EGRIS) is een voorspeller voor het ontstaan van respiratoire insufficiëntie en de noodzaak tot kunstmatige beademing. Voorspellende factoren zijn: leeftijd van de patiënt, aantal dagen tussen begin spierzwakte en opname, aanwezigheid van aangezichtszwakte en/of bulbaire zwakte bij opname, MRC-sumscore bij opname.
  2. Los van de EGRIS zijn er ook andere situaties waarin opname op de IC overwogen dient te worden, zoals een snelle progressie van de spierzwakte bij een reeds ernstig aangedane patiënt.
  3. Bloedgasanalyse is de beste methode om bij GBS-patiënten de ademhalingsfunctie te monitoren.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?