Kent u de richtlijnen?

  • Richtlijn
  • Vereniging

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn.

  1. Pas routinematig een amyloïd PET-scan toe bij patiënten met dementie om onderscheid te maken tussen de ziekte van Alzheimer enerzijds en andere vormen van dementie anderzijds.
  2. Verricht bij verdenking op de ziekte van Creutzfeldt-Jakob diffusion weighted imaging (DWI).
  3. Maak een dopamine transporter SPECT-scan (123I-FP-CIT; 123I-ioflupane) bij patiënten bij wie op basis van de klinische criteria de diagnose waarschijnlijke dementie met Lewy bodies niet kan worden gesteld en bij wie meer diagnostische zekerheid gewenst is.

De correcte antwoorden vindt u &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?