NIEUWE STIJL VAN KWALITEITSVISITATIE

‘De voorbereiding door de vakgroep is eigenlijk de feitelijke visitatie’

  • 4 min.
  • Beroepsuitoefening

De visitatiecommissie speelt tegenwoordig minder de agent en meer de begeleider van de verbeterslag die kan worden gemaakt, denkt voorzitter dr. Raoul Kloppenborg. Hij vertelt over de nieuwe stijl van de visitaties. Dr. Martijn Pruissen deelt zijn ervaring als gevisiteerde. ‘De huidige aanpak is veel waardevoller.’

Illustratie (kleur) nieuwe stijl
Beeld: Joyce Schellekens

In het kader van het programma Ontregel de Zorg is in 2019 kritisch gekeken naar het normeringsrapport dat als basis dient voor de kwaliteitsvisitaties van de neurologische maatschappen. Klinische neurofysiologie is een goed voorbeeld van hoe hierin is gehandeld, volgens neuroloog Raoul Kloppenborg, voorzitter van de NVN-commissie Visitatie – Kwaliteit. ‘Je kunt heel idealistisch kijken naar de zorgkwaliteit die je voor ogen staat, maar dat kan botsen met de praktijk’, vertelt hij. ‘De kwaliteit van klinische neurofysiologie werd in het verleden gerelateerd aan het aantal onderzoeken dat een vakgroep per jaar doet. De overgrote meerderheid voldeed niet aan de norm, wat tot veel discussie leidde met de gevisiteerde vakgroep. Dat leidt af van het doel van de visitatie, dus hebben we die volumenorm geschrapt. Dingen afvinken moet niet de manier zijn om te visiteren. Je moet het juist samen doen, met de visitatiecommissie als facilitator van het proces.’

Eigenlijk is d

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?