Kent u de richtlijnen?

  • Kent u de richtlijnen?
Beeld: Bermix Studio (Unsplash)

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn.

  1. Bij natalizumab en fingolimod wordt het rebound-effect beschreven.
  2. Bied patiënten onder behandeling met ziektemodulerende therapie bij twee nieuwe T2-laesies binnen een jaar ten opzichte van de eerdere MRI-scan een meer doeltreffende behandeling aan.
  3. Bij vrouwelijke patiënten die alemtuzumab gebruiken wordt een vijfjaarlijkse screening op het humaan papillomavirus aanbevolen.

Zie de antwoorden hier.