‘Tremoronderzoek vereist een multimodale aanpak’

  • 3 min.
  • Promotie

Sarvi Sharifi is 23 november 2022 gepromoveerd op Essential Tremor: Searching for dissonance in an orchestrated sensorimotor network aan de Universiteit van Amsterdam.

Cover (kleur) Essential Tremor - Sarvi Sharifi

Welke hersengebied(en) spelen een rol bij essentiële tremor (ET)?

‘Een kenmerk van ET is tremor van de handen tijdens houdingen en actie. De gebieden die een rol spelen bij geïntendeerde beweging en tremor zijn tegelijkertijd actief en deze netwerken lijken in elkaar vervlochten. Vanuit de literatuur lijkt vooral het cerebellum betrokken bij tremor, maar ook de olijfkernen, thalamus en cortex. Dit suggereert dat bij ET sprake is van een disbalans binnen het olivo-cerebello-thalamocorticale netwerk, ook wel het tremornetwerk genoemd. De invloed van het geïntendeerd bewegingsnetwerk hierop was niet duidelijk.

In mijn proefschrift hebben we betrokken hersennetwerken bestudeerd en die vergeleken met netwerken die geassocieerd zijn met tremor bij de ziekte van Parkinson en corticale myoclone tremor. Samenvattend bleek het olivo-cerebellaire circuit cruciaal voor het ontstaan van tremor bij ET, terwijl het in stand houden van tremor afhangt van het gehele tremornetwerk.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?