De Neuroloog Nummer 3, p. 15
jun 2019, jaargang 26
De Neuroloog Nr. 3, p. 15
jun 2019, jr. 26
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. De voorspellende waarde van het EEG voor een goede of slechte neurologische uitkomst wordt niet significant beïnvloed door de gebruikelijke doseringen sedativa of milde therapeutische hypothermie.
  2. Een EEG dat 24 uur na de reanimatie iso-elektrisch of laaggevolteerd (<20 uV) is, is een betrouwbare voorspeller van een slechte uitkomst.
  3. SNRI’s hebben bij diabetische neuropathische geen meerwaarde wat betreft pijnreductie vergeleken met anti-epileptica en opioïden.
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

  1. De voorspellende waarde van het EEG voor een goede of slechte neurologische uitkomst wordt niet significant beïnvloed door de gebruikelijke doseringen sedativa of milde therapeutische hypothermie.
  2. Een EEG dat 24 uur na de reanimatie iso-elektrisch of laaggevolteerd (<20 uV) is, is een betrouwbare voorspeller van een slechte uitkomst.
  3. SNRI’s hebben bij diabetische neuropathische geen meerwaarde wat betreft pijnreductie vergeleken met anti-epileptica en opioïden.
Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
7 juni 2019
E-pubdatum
10 juni 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
7 juni 2019
E-pubdatum
10 juni 2019
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253