De Neuroloog Nummer 2, p. 17
apr 2020, jaargang 27
De Neuroloog Nr. 2, p. 17
apr 2020, jr. 27
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn.

  1. 60 procent van de OSA-patiënten lijdt tevens aan primaire insomnie.
  2. Bij patiënten met een hoge klinische waarschijnlijkheid op een relevant OSAS is polygrafie voldoende en polysomnografie niet nodig.
  3. Slaperigheid is een veelvoorkomend probleem bij patiënten met myotone dystrofie type I. Indien niet-medicamenteuze adviezen ontoereikend zijn en er is geen indicatie voor nachtelijke ademhalingsondersteuning, behandel dan met pitolisant als middel van eerste keuze.

De correcte antwoorden vindt u hier.

Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn.

  1. 60 procent van de OSA-patiënten lijdt tevens aan primaire insomnie.
  2. Bij patiënten met een hoge klinische waarschijnlijkheid op een relevant OSAS is polygrafie voldoende en polysomnografie niet nodig.
  3. Slaperigheid is een veelvoorkomend probleem bij patiënten met myotone dystrofie type I. Indien niet-medicamenteuze adviezen ontoereikend zijn en er is geen indicatie voor nachtelijke ademhalingsondersteuning, behandel dan met pitolisant als middel van eerste keuze.

De correcte antwoorden vindt u hier.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
3 april 2020
E-pubdatum
6 april 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
3 april 2020
E-pubdatum
6 april 2020
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253