De Neuroloog Nummer 2, p. 19
apr 2021, jaargang 28
De Neuroloog Nr. 2, p. 19
apr 2021, jr. 28
Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn.

  1. Bij mensen met een Radiologically Isolated Syndrome bestaat er geen behandelindicatie voor het starten met een ziektemodulerend middel. Bespreek wel de vooren nadelen van klinische en radiologische monitoring. Welk van de volgende factoren geeft géén verhoogd risico op het ontwikkelen van MS: a. Groot aantal T2-laesies (> 9 laesies); b. Unieke oligoclonale banden; of c. Oudere leeftijd.
  2. Bepaal de radiologische stabiliteit van een patiënt die gestart is met ziektemodulerende behandeling vanwege een eerste relaps door middel van een MRI-hersenen met contrast, 3-12 maanden na de start van behandeling. Is dit juist of onjuist?
  3. Bij secundair progressieve MS is er geen indicatie om te starten met een ziektemodulerend middel. Is dit juist of onjuist?

De correcte antwoorden vindt u hier.

Richtlijn

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn.

  1. Bij mensen met een Radiologically Isolated Syndrome bestaat er geen behandelindicatie voor het starten met een ziektemodulerend middel. Bespreek wel de vooren nadelen van klinische en radiologische monitoring. Welk van de volgende factoren geeft géén verhoogd risico op het ontwikkelen van MS: a. Groot aantal T2-laesies (> 9 laesies); b. Unieke oligoclonale banden; of c. Oudere leeftijd.
  2. Bepaal de radiologische stabiliteit van een patiënt die gestart is met ziektemodulerende behandeling vanwege een eerste relaps door middel van een MRI-hersenen met contrast, 3-12 maanden na de start van behandeling. Is dit juist of onjuist?
  3. Bij secundair progressieve MS is er geen indicatie om te starten met een ziektemodulerend middel. Is dit juist of onjuist?

De correcte antwoorden vindt u hier.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
2 april 2021
E-pubdatum
5 april 2021
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2021.4.126719


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
2 april 2021
E-pubdatum
5 april 2021
ISSN print
1380-3476
ISSN online
2352-9253
DOI
https://doi.org/10.24078/dng.2021.4.126719