Nummer 4, augustus 2021

In dit nummer

Voorwoord
Pijn en het brein p. 4
Rolf Fronczek
Beroepsuitoefening
Wat kunnen neurologen leren van tuchtzaken? pp. 6-9
Marieke de Lorijn
Beroepsuitoefening
5 vragen over de MS-registratie p. 17
Janet de Beukelaar, Jolijn Kragt, Caspar van Munster, Robert van den Bos, Emmy Eggink, Kitty Harrison, Marij Smits
Promotie
Promoties p. 34
Redactie

Nummer 4, augustus 2021

In dit nummer

Voorwoord
Pijn en het brein p. 4
Rolf Fronczek
Beroepsuitoefening
Wat kunnen neurologen leren van tuchtzaken? pp. 6-9
Marieke de Lorijn
Beroepsuitoefening
5 vragen over de MS-registratie p. 17
Janet de Beukelaar, Jolijn Kragt, Caspar van Munster, Robert van den Bos, Emmy Eggink, Kitty Harrison, Marij Smits
Promotie
Promoties p. 34
Redactie