Overzicht

Onderzoek naar frequentie euthanasie bij ALS

Euthanasie bij ALS is toegenomen

  • 13 oktober 2023

Een kwart van de ALS-patiënten die in Nederland in 2020 overleden koos voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. In 2012 was dit 18 procent. Dat blijkt uit een onderzoek vanuit het UMC Utrecht.

In totaal ontving de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie in Nederland 4.130 meldingen van overlijden als gevolg van ALS tussen 1 januari 2012 en 31 december 2020. Hiervan stierven 1.014 personen door euthanasie of hulp bij zelfdoding. De onderzoekers vonden geen verband tussen deze keuze en patiëntkenmerken, depressie of hopeloosheid, of de beschikbaarheid of kwaliteit van zorg rond het levenseinde.

Bron: The Lancet Neurology