Overzicht

Personalia jan 2023

  • 27 januari 2023

Prijzen

  • Kinderneuroloog Floor Jansen (UMC Utrecht) heeft een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro ontvangen van ZonMw om onderzoek te doen naar de effectiviteit van medicinale cannabis bij de behandeling van epilepsie bij kinderen.
  • Interventieneuroloog dr. Maarten Uyttenboogaart (UMCG) en neurologen dr. Paul Nederkoorn (Amsterdam UMC) en prof. dr. Robin Lemmens (UZ Leuven) hebben een subsidie van 2,3 miljoen euro ontvangen van ZonMw en het Belgische KCE.

Benoemingen en oraties

  • Prof. dr. Nens van Alfen (Radboudumc) is per 1 december 2022 benoemd tot hoogleraar Klinische neurofysiologie, in het bijzonder neuromusculaire echografie.
  • Prof. dr. Marcel Verbeek (Radboudumc) is per 1 december 2022 benoemd tot hoogleraar Translationeel onderzoek neurodegeneratieve aandoeningen.

Aanmeldingen voor deze rubrieken kunnen via redactie@deneuroloog.nl