Overzicht

SMA toegevoegd aan hielprikscreening

  • 12 augustus 2022

Vanaf 1 juni 2022 is SMA toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. Per jaar worden in Nederland naar schatting vijftien tot twintig kinderen met SMA geboren. De implementatie van SMA in de neonatale hielprikscreening is echter geen garantie dat deze ziekte voortaan altijd wordt opgemerkt. Er is een - naar verwachting kleine - kans dat een pasgeborene in de screening gemist wordt.

Bron: Centrum voor Bevolkingsonderzoek Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu