Kent u de richtlijnen?

  • Kent u de richtlijnen?
Afbeelding (kleur) kent u de richtlijnen
Beeld: Bermix Studio (Unsplash)

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn.

1. Bij patiënten met vasculaire risicofactoren, maar zonder bewezen atherosclerose van de grote vaten, is het advies te behandelen met statines met een streefwaarde van een LDL-cholesterolgehalte < 1,8 mmol/l.

2. Bij patiënten met een TIA of een niet-invaliderend herseninfarct kan de duplex carotiden gebruikt worden als eerste screeningsmethode naar een atherosclerotische carotisstenose. Of de uitslag bij een stenose > 50% geverifieerd moet worden middels een contrast MR-angiografie of multislice CT-angiografie hangt af van de mate van stenosering.

3. Bij patiënten die in de voorafgaande 6 maanden een herseninfarct, TIA of retinale ischemie hebben doorgemaakt en een carotisstenose > 50% hebben, dient een carotisdesobstructie te worden overwogen.

Zie de antwoorden hier.