Overzicht

Veiligheid bestrijdingsmiddelen garanderen

Aanpak om betrokkenheid pesticiden bij parkinson te testen

  • 9 februari 2024

Een stapsgewijze testaanpak moet ervoor zorgen dat de mogelijke rol van pesticiden bij parkinson beter in kaart wordt gebracht. Onderzoekers van Radboudumc, het Nederlands Herseninstituut en het RIVM hebben hiervoor een plan bedacht.

Volgens neuroloog en medeauteur prof. dr. Bas Bloem (Radboudumc) geven de huidige toelatingscriteria voor bestrijdingsmiddelen te weinig inzicht in het risico op parkinson en andere hersenziekten. Daarom komen hij en zijn collega’s met een voorstel dat uit vier testfases bestaat.

Allereerst moet uit databaseonderzoek blijken of er indicaties zijn dat bestaande of nieuwe bestrijdingsmiddelen hersencellen kunnen beschadigen. De tweede fase bestaat uit laboratoriumonderzoek naar de effecten van de middelen op hersencellen. Als onderzoekers tijdens het laboratoriumonderzoek ook aanwijzingen voor ongewenste eigenschappen tegenkomen, gaan ze de bestrijdingsmiddelen testen in wormen of vliegen. Als laatste stellen ze dan muizen en ratten bloot aan de pesticiden om gedragsverandering te kunnen waarnemen.

De onderzoekers denken dat dit plan het wel mogelijk maakt om de veiligheid van pesticiden goed te beoordelen. Ze leggen het nu voor aan de industrie en regelgevende instanties.

Bron: Radboudumc