Overzicht

Effecten van ECT onderzocht

Geen aanwijzingen voor hersenschade na ECT

  • 9 februari 2024

Elektroconvulsietherapie (ECT) lijkt geen schade aan te richten in de hippocampus. De therapie stimuleert waarschijnlijk wel de vorming van nieuwe neurale verbindingen. Dit volgt uit een onderzoek van het UMC Utrecht. 

De onderzoekers bestudeerden hersenweefsel uit de hippocampus van overleden patiënten die ECT hadden ondergaan en vergeleken dat met weefsel van patiënten die geen therapie hadden gehad en van mensen die niet depressief waren. Ze zagen geen hersenschade.

Wel vonden ze in het weefsel van de patiënten die behandeld waren met ECT een relatief hoge concentratie van de eiwitten doublecortine en stathmin 1. Deze eiwitten zijn betrokken bij de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en de ontwikkeling van neurale verbindingen.

Bron: UMC Utrecht