Overzicht

Integraal zorgakkoord streeft naar meer samenwerking

  • 14 oktober 2022

Alle betrokken partijen in de zorg, uitgezonderd de huisartsen, hebben 16 september jl. het Integraal Zorgakkoord getekend.

Een belangrijk uitgangspunt is verregaande samenwerking tussen de regio’s en de verschillende zorgdomeinen, zoals de huisartsenzorg, de ggz, gemeentes en de ziekenhuizen. Andere uitgangspunten zijn het versterken van de eerstelijnszorg, met meer tijd voor patiënten en het stimuleren van een gezonde leefstijl, en de focus op passende zorg. En ander doel is dat het aantrekkelijk moet zijn en blijven om in de zorg te werken, onder andere door carrièremogelijkheden voor zorgpersoneel te verbeteren, de werkdruk te verlagen en de administratieve taken te beperken.

Om aan te sluiten bij het doel om de eerstelijnszorg te versterken, zit er meer groei in de budgetten van bijvoorbeeld de huisartsenzorg en de wijkverpleging dan in die van medisch-specialistische zorg en de ggz.

Bron: www.rijksoverheid.nl