Overzicht

MRI-scan maakt testen en metingen tijdens DBS-operatie overbodig

  • 28 maart 2023

De operatie voor diepe hersenstimulatie (DBS) bij parkinson kan onder narcose, concludeert dr. Saman Vinke (Radboudumc) in zijn proefschrift. Hij stelt dat microelectrode recording (MER) en intra-operatief klinisch testen geen toegevoegde waarde hebben als bij het plaatsen van de elektroden MRI wordt gebruikt. 

Vinke en collega’s onderzochten of MER en intra-operatief klinisch testen bijdragen aan een wakkere MRI-geleide en CT-gecontroleerde plaatsing van elektroden in de nucleus subthalamicus. Dit bleek niet het geval. Zonder de metingen en het testen is de accuraatheid en veiligheid van de elektrodeplaatsing met behulp van MRI hoog. Dankzij een MRI-scan kan de DBS-operatie bij parkinson onder narcose plaatsvinden. Het Radboudumc voert deze operaties tegenwoordig alleen nog op deze manier uit. Sinds het ziekenhuis is begonnen met het opereren onder narcose, is het percentage vrouwen met parkinson dat voor een DBS-operatie kiest gestegen. Het is niet duidelijk waarom vrouwen minder vaak kiezen voor een wakkere operatie dan mannen.

Bron: Paradigm shifts in the surgical treatment of Parkinson’s disease