Overzicht

Nieuwe leidraad voor wisselen medicijnen

  • 6 juni 2022

De nieuwe Leidraad verantwoord wisselen medicijnen zorgt ervoor dat patiëntenorganisaties, artsen, apothekers en zorgverzekeraars medicijnen met dezelfde werkzame stof, dosering, toedieningsvorm en afgiftepatroon verantwoord kunnen wisselen.

De leidraad onderscheidt drie categorieën van medicijnen. Rood betekent: niet wisselen, want het gaat om middelen met een smalle therapeutische breedte, waarbij effectieve en toxische concentraties dicht bij elkaar liggen. Oranje betekent alleen wisselen onder bepaalde voorwaarden. Groen betekent dat wisselen mogelijk is, tenzij individuele patiëntgebonden factoren dat niet of slecht mogelijk maken. Gaat een middel in de categorie rood of oranje uit patent, dan mag een wisseling eenmaal worden geprobeerd, maar als dat nadelig uitpakt voor de patiënt dan kan de voorschrijver ook in dit geval ‘medische noodzaak’ aanvoeren om het oorspronkelijke geneesmiddel te handhaven. Als alleen de patiënt een voorkeur heeft voor een specifiek medicijn is dat onvoldoende reden voor medische noodzaak. De leidraad gaat niet over situaties waarin er sprake is van therapeutische substitutie.

Bron: KNMP