Overzicht

Personalia april 2023

  • 28 maart 2023

Prijzen

  • Dr. Ynte Ruigrok (UMC Utrecht) heeft een Clinical Established Investigator Dekkersbeurs van 700.000 euro ontvangen van de Hartstichting om te onderzoeken waarom vrouwen meer risico lopen op een hersenaneurysma.
  • Het consortium TAP-Dementia heeft ruim zes miljoen euro ontvangen van ZonMw. Onderzoekers uit heel Nederland gaan onder leiding van prof. dr. Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam, hun krachten bundelen om de diagnose van dementie te verbeteren.

Benoemingen en oraties

  • Prof. dr. Maeike Zijlmans, hoogleraar Geavanceerde neurofysiologie bij epilepsiechirurgie (UMC Utrecht), heeft op 15 maart 2023 haar oratie ‘Weg van epilepsie’ uitgesproken.

Aanmelden voor deze rubriek kan via redactie@deneuroloog.nl.