Overzicht

Nieuwe modules clusterhoofdpijn en migraine

Richtlijn Hoofdpijn herzien en aangevuld

  • 9 februari 2024

In de richtlijn Hoofdpijn staan nu ook modules die de behandeling van clusterhoofdpijn en migraine beschrijven. Ze bevatten informatie over onder meer beeldvorming en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze behandeling.

De vier nieuwe modules over clusterhoofdpijn bespreken de beeldvorming, behandelingen met GON-injecties en neuromodulatie, en de organisatie van (multidisciplinaire) zorg. De twee ontwikkelde modules over migraine beschrijven de behandeling met monoklonale antilichamen en de rol van digitale dagboeken bij de organisatie van zorg. 

Bron: Federatie Medisch Specialisten