Overzicht

Specialistentitel SEH-arts nog niet wettelijk erkend

  • 11 augustus 2023

Demissionair minister Ernst Kuipers (VWS) wil dat er verder wordt nagedacht over de toekomstige inrichting van de acute zorg, voordat er wordt besloten over de erkenning van SEH-artsen als medisch specialist.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de aanvraag van het College Geneeskundige Specialismen over de specialistentitel nog in behandeling is. Hij vindt dat er meer toelichting nodig is vanuit de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en de Federatie van Medisch Specialisten. Ook wil hij toetsen of de ‘erkenning past binnen de beleidsvisie van het ministerie van VWS’. Daarnaast wil hij kijken naar ‘de inbedding in het systeem, de gevolgen ten aanzien van opleidingsduur, financiële middelen en de verhouding met andere specialismen’.

Bron: Rijksoverheid