Overzicht

(Her)benoemingen

  • 27 januari 2023

De ALV stemde in met een aantal (her)benoemingen: prof. dr. Henk Berendse is herbenoemd als voorzitter van het Consilium. Dr. Hans Bosboom volgt dr. Dianne Raaijmakers op als bestuurslid en voorzitter BBC. Dr. Ewoud van Dijk droeg de voorzittershamer over aan dr. Erwin Hoogervorst. Robert Chabot is benoemd tot nieuw bestuurslid. Vooruitlopend op het vertrek van dr. Nynke Kalkers per april 2023 is dr. Lonneke de Lau benoemd als bestuurslid en voorzitter van het Kwaliteitsoverleg.