Overzicht

Neurologentoets 2023

  • 24 november 2022

De jaarlijkse landelijke neurologentoets 2023 is van 3 februari tot en met 10 februari. De toets is primair bedoeld voor neurologen. Voor deelname aan deze toets ontvangen neurologen bij voldoende resultaat acht accreditatieuren. Aios kunnen deelnemen en het resultaat opnemen in hun portfolio, maar dit is niet verplicht.

De toetsvragen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op recente literatuur of door de NVN geautoriseerde richtlijnen, en gaan over het hele neurologische spectrum. Je mag bij deze toets boeken en andere naslagwerken raadplegen.

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.neurologie.nl/opleidingenscholing/neurologentoets/.